TekenAtelier Zomerland

Praktijk voor creativiteit en innerlijke groei

Tekentherapie voor kinderen

Tekentherapie voor kinderen is geschikt voor kinderen in de leeftijd vanaf ongeveer 4 jaar tot 18 jaar.
Het is een laagdrempelige, speelse manier om een kind te ondersteunen en helpen als er problemen zijn rond het emotionele welzijn. Dit kan gaan over gevoelens die moeilijk naar buiten komen, gevoelens die een kind belemmeren om te functioneren bij het spelen, leren, of in contact met anderen. Of emoties die juist heftig naar buiten komen en problemen veroorzaken in zijn omgeving. Maar ook als er gevoelens zijn na een ingrijpende gebeurtenis, die te moeilijk zijn om alleen te verwerken.

Je kunt dan denken aan:
Het kind zit niet lekker in zijn vel, is lange tijd niet blij
Gebrek aan zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, niets durven
Faalangst
Moeilijk gevoelens uiten
Veel boosheid, evt. agressie, driftbuien
Om ruimte te geven aan gevoelens n.a.v. een ingrijpende gebeurtenis om het zo te kunnen verwerken en een plek te kunnen geven
Angsten
Moeite met communiceren, een relatie aangaan
Langdurig verdriet
Slaapproblemen, angst in het donker
Emotionele en/of gedragsproblemen bij hoogsensitieve kinderen
En nog veel meer.

tekentherapie
Tekentherapie

Hoe werkt tekentherapie voor kinderen?

D.m.v. zijn tekentaal laat een kind in zijn tekening zien wat hem op dat moment bezig houdt. Hierin komt naar voren hoe het met hem gaat en waar zijn ontwikkeling zit. Maar ook waar zijn kracht zit en wat zijn zwakte is. Hier is het kind zich vaak niet van bewust. Dit komt tijdens het tekenen aan het licht en het kind wordt via zijn tekeningen bewuster van wat er speelt, maar ook wat zijn kwaliteiten zijn en wat hij moeilijk vindt.

De tekening wordt gebruikt om mee aan de slag te gaan. D.m.v. verschillende werkvormen en verschillende materialen krijgt het kind de mogelijkheid om op een speelse manier dichter bij zijn hulpvraag, maar ook bij zijn kracht en oplossingsvermogen te komen. Ik begeleid het kind in zijn proces en help hem dichter bij wie hij is en wat hij voelt.

Er wordt naast het tekenen en schilderen ook lichaamswerk gedaan, zodat een kind in zijn lijf kan ervaren hoe het voelt wat hij getekend heeft. Tijdens de tekentherapie wordt het kind bewuster van zichzelf, zijn gevoelens en leert het om zijn sterke kanten te gebruiken en zijn eigen oplossingen te vinden. Dit geeft volop vertrouwen in het leven.

Lees hier ervaringen van ouders

Kosten


De kosten voor een sessie tekentherapie van 1 uur € 80,-
Intakegesprek € 70,-
Een tussentijds/eindgesprek (incl. verslag) van 1 uur € 80,-

Een consult over vragen rond het emotionele welzijn
van het kind van 1 uur € 70,-

Ik ben aangesloten bij Vereniging Tekentaal (beroepsvereniging voor tekentherapeuten en tekentaaldocenten) en de RBCZ (register beroepsoefenaren complementaire zorg) waardoor zorgverzekeraars de tekentherapie (deels) vergoeden afhankelijk van de aanvullende verzekering .Of via een PGB.

Ook ben ik aangesloten bij het SCAG (organisatie klacht- en tuchtrecht ).

Tekentherapie voorbeeld