TekenAtelier Zomerland

Praktijk voor creativiteit en innerlijke groei

Teken/schildercursus voor hoogsensitieve kinderen

Binnen TekenAtelier Zomerland is er een teken/schildercursus voor hoogsensitieve kinderen van 7 t/m 12 jaar om hen te ondersteunen in hun gevoeligheid. Én gewoon een fijne plek om samen te zijn met andere kinderen, die ook gevoelig zijn.

Hoogsensitieve kinderen zijn veelal te herkennen aan hun gevoeligheid voor prikkels uit de omgeving zoals een grote gevoeligheid voor sfeer, emoties, geluid, aanraking, licht, smaak en beweging. Vaak houden zij ook niet van onverwachtse situaties of veranderingen. Ook laten zij in hun gedrag een grote voorzichtigheid zien en zijn zij vaak afwachtend, regelmatig ook angstig. Maar deze kinderen reageren allemaal verschillend op hun hooggevoeligheid:

– de één wordt druk en beweeglijk
– de ander stil en teruggetrokken of huilt veel
– sommigen overschreeuwen hun gevoeligheid en gaan direct in de aanval vóór ze zelf gekwetst worden

Hooggevoelige kinderen beleven hun ervaringen heel intensief en vaak heftiger dan andere kinderen. Hierdoor kan het kind overprikkeld raken en soms onbereikbaar zijn.

Voorbeeld tekenlessen voor hoogsensitieve kinderen
Hoogsensitieve kinderen

De cursus

Deze cursus biedt hen een plek om tot hun recht te komen, om te voelen dat ze prima zijn zoals ze zijn en om innerlijk te kunnen groeien.
Met een groepsgrootte van maximaal 6 kinderen, voor een zo groot mogelijke individuele aandacht.

In een veilige omgeving wordt er op een plezierige en creatieve manier aandacht besteed aan het zelfvertrouwen, weerbaarder kunnen zijn, uiting kunnen geven aan je rijke innerlijke wereld, jezelf beter leren kennen en kunnen beschermen, maar ook je gevoelige zelf kunnen zijn. En daarbij ruimte om uiting te kunnen geven aan jouw rijke innerlijke wereld. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende materialen. Ook kan er lichaamswerk gedaan worden: hoe bescherm jij jezelf, hoe geef je je grens aan, hoe sta je stevig met je voeten op de grond e.d.
Thema’s zijn afhankelijk van de samenstelling van de groep.

En elke les wordt afgesloten met een affirmatie (positieve spreuk) die aansluit op het thema van de les. Dit krijgt het kind op een kaartje mee naar huis.

Kosten en tijden

Deze cursus wordt gegeven op maandag van 16.00 uur tot circa 17.30 uur, ongeveer om de 2 weken. De cursus bestaat uit 9 lessen en start 2 keer per jaar, in september en januari/februari.
Kosten voor een cursus zijn € 148,50 voor 9 lessen.

Tekenlessen voor hoogsensitieve kinderen
Hoogsensitieve kinderen

Reactie van een ouder

Ik vond het bijzonder om te zien hoe mijn dochter in het tekenen en schilderen veranderde. Ze kreeg steeds meer geduld en werd minder kritisch naar zichzelf wat ze gemaakt had. Ze kwamen altijd blij en opgewekt terug. Ze heeft zich fijn gevoeld omdat er naar elkaar geluisterd werd.