Tekentherapie voor kinderen - TekenAtelier Zomerland

Tekentherapie voor kinderen

Voor wie?

Voor iedereen in de leeftijd van 4 tot.. ongeveer 18 jaar.

Wanneer?
Als er problemen zijn rond het emotionele welzijn van het kind.
Dit kan gaan over gevoelens die moeilijk naar buiten komen, gevoelens die een kind belemmeren om te functioneren bij het spelen, leren, of in contact met anderen. Of emoties die juist heftig naar buiten komen en problemen veroorzaken in zijn omgeving. Maar ook als er gevoelens zijn na een ingrijpende gebeurtenis, die te moeilijk zijn om alleen te verwerken.

Je kunt dan denken aan:
Het kind zit niet lekker in zijn vel, is lange tijd niet blij
Gebrek aan zelfvertrouwen, niets durven
Faalangst
Moeilijk gevoelens uiten
Veel boosheid, evt. agressie, driftbuien
Behoefte om gevoelens n.a.v. een ingrijpende gebeurtenis te           verwerken en een plek te geven
Angsten
– Moeite met communiceren, een relatie aangaan
– Langdurig verdriet
Slaapproblemen, angst in het donker
– Emotionele en/of gedragsproblemen bij hoogsensitieve kinderen
– En nog veel meer.

Hoe werkt het?
D.m.v. zijn tekentaal laat een kind in zijn tekening zien wat hem op dat moment bezig houdt. Hierin komt naar voren hoe het met hem gaat en waar zijn ontwikkeling zit. Maar ook waar zijn kracht zit en wat zijn zwakte is. Hier is het kind zich vaak niet van bewust. Dit komt tijdens het tekenen aan het licht en het kind wordt via zijn tekening bewuster van wat er speelt, maar ook wat zijn kwaliteiten zijn en wat hij moeilijk vindt.

De tekening wordt gebruikt om mee aan de slag te gaan. D.m.v. verschillende werkvormen en verschillende materialen krijgt het kind de mogelijkheid om dichter bij zijn hulpvraag, maar ook bij zijn kracht en oplossingsvermogen te komen. Ik begeleid het kind in zijn proces en help hem dichter bij wie hij is en wat hij voelt te brengen.

Er wordt naast het tekenen en schilderen ook lichaamswerk gedaan, zodat een kind in zijn lijf kan ervaren hoe het voelt wat hij getekend heeft. Tijdens de tekentherapie wordt het kind bewuster van zichzelf, zijn gevoelens en leert het om zijn sterke kanten te gebruiken en zijn eigen oplossingen te vinden. Dit geeft volop vertrouwen in het leven.

Klik hier om ervaringen van ouders te lezen.

Kosten
De kosten voor een sessie tekentherapie van circa een uur zijn € 70,-
Intakegesprek € 60,-
Een tussentijds/eindgesprek (incl. verslag) à 1 uur € 70,-

Ook een onderzoek alleen is mogelijk.

Een consult over vragen rond het emotionele welzijn van het kind à 1 uur € 65,- 

Vergoeding                                                                                                                                                                            TekenAtelier Zomerland is aangesloten bij Vereniging Tekentaal (beroepsvereniging voor tekentherapeuten en tekentaaldocenten) en de RBCZ (register beroepsoefenaren complementaire zorg) waardoor zorgverzekeraars de tekentherapie (deels) vergoeden afhankelijk van de aanvullende verzekering.  Of via een PGB.   
Overige diensten binnen TekenAtelier Zomerland, zoals cursussen, vallen hier niet onder                    


aangesloten bij organisatie klacht- en tuchtrecht SCAG

 

KvK 24462600

Protocol kindermishandeling en huiselijk geweld aanwezig (op vraag)
Privacyverklaring aanwezig (op vraag)

 

Info en/of aanmelden
Emmy Verkerke
TekenAtelier Zomerland
Waterschapsweg 4 (parkeren bij de weg)
2911CN Nieuwerkerk a/d Yssel
tel. 0180 315159
(ma t/m vrij 9-18 uur)
email emmy.verkerke@planet.nl