Symptomen van sensorische integratieproblemen

Overgevoeligheid voor evenwichtsprikkels
Hoge alertheid
Angstig
Moeite met reageren op mensen en/of onverwachtse omstandigheden
Extreme regelaars
Meer denken dan voelen
Hekel aan schommelen, draaien, stoeien, bang om te bewegen, te vallen,   raken in paniek als voeten van de grond komen
Bewegen traag, maar soms ook veel bewegen voor demping van eigen     gevoeligheid
Houdingsonzeker, hekel aan bewogen worden, hoofd moet rechtop           blijven

Overgevoeligheid voor tactiele (=voelen) prikkels
Hierbij mogelijk ook overgevoeligheid voor geluid of geur
Gevoel van onveiligheid
Vervelend om aangeraakt te worden
Reageren heftig op aanraking: angstig of agressief
Hekel aan haren wassen en nagels knippen
Reageren op etiketjes in kleding of de structuur van de stof
Spelen niet graag met zachte materialen als zand, klei, lijm en           vingerverf
Ze hebben moeite met luisteren. Zijn gevoelig voor geluiden. Soms           vermijden van geluid door zelf veel te praten
Overreactie op pijn
Ruiken aan alles, vinden alles stinken
Nemen slecht steun, lopen op hun tenen
Soms moeite met sociale situaties

Sensorische integratie therapie
D.m.v. deze therapie worden de kinderen minder overgevoelig voor de bovenstaande prikkels zodat  de symptomen van overgevoeligheid sterk verminderen.

De overgevoeligheid voor deze prikkels wordt gedempt.

De evenwichts- en tactiele prikkels kunnen dan beter verwerkt worden.

Daarna staan de kinderen met meer vertrouwen in het leven: meer vertrouwen in henzelf en in hun omgeving.