“Bij Emmy ben ik in tekentherapie  gegaan om mijn depressieve gevoelens te onderzoeken.  Ik heb door de opdrachten  mijn gevoelens goed in beeld gekregen, onderzocht  en kunnen verwerken. Tekenentherapie bij Emmy is in  een veilige en liefdevolle sfeer. Het zelfinzicht maakt me vrijer en positiever. Moeilijk kort samen te vatten, maar gaat nu wel veel beter met me!!”

“Om met tekentherapie te beginnen, moest ik een drempel over. Want starten met therapie betekende tegelijkertijd dat ik ging toegeven dat er ‘iets’ moest gebeuren.  Ik voelde me al langere tijd onrustig, gejaagd, maar tegelijk ook  lusteloos. Ik had  twijfels over mijn werk, de balans werk-privé, mijzelf. De tekentherapiesessies van Emmy voelden als thuiskomen. Door haar oprechte, warme aandacht voelde ik me veilig en uitgenodigd om me open te stellen. De tekenopdrachten zorgden ervoor dat ik echt even stil stond bij hoe ik mij voelde of gevoeld heb. En daar kwam meer tevoorschijn dan ik op voorhand had gedacht. Emmy gaf me aan de hand van de tekeningen nieuwe inzichten en hield me een spiegel voor. Samen bespraken we de mogelijkheden om dingen anders te doen of anders te bekijken. Iedere sessie ging ik naar huis met een nieuw inzicht en een belofte aan mijzelf. Ik ga vol vertrouwen en open vizier de toekomst tegemoet”.

“Ik heb de therapie als heel heilzaam en duidelijk ervaren. Door vanuit intuitie te tekenen is het niet mogelijk je te verstoppen achter woorden  en komen de daadwerkelijke moeilijke punten naar boven. Door naar de tekening te kijken en dus naar jezelf kun je ook kijken naar wat er anders zou kunnen, anders dan je vaste patronen en vluchtgedrag. Dat geeft lucht.
Bovendien is het een veilige omgeving, het papier is een kader waarin je stap voor stap door het proces kunt gaan, waarbij het ook mogelijk blijkt te zijn om juist af en toe buiten het kader te kijken en te voelen. Er is geen goed of fout, er is alleen dat waarmee je bezig bent. Het heeft mij enorm geholpen om inzicht te krijgen en nieuwe wegen te kunnen zien en te bewandelen”.

“Ik vind het moeilijk om te omschrijven wat Emmy en de tekentherapie voor mij heeft gedaan maar hoop dat wanneer je dit leest een beetje begrijpt wat het voor mij heeft betekend en wat t voor mij heeft gedaan:
2 jaar geleden overkwam mij iets waarvan ik altijd heb gedacht dat t mij niet zou gebeuren: ik was overspannen en ik denk zelfs dat ik tegen een burn out aan zat. Ik zocht hulp en daardoor  kwam ik op TekenAtelier Zomerland. Ik ben de individuele tekentherapie gaan volgen.
Ineens was daar Emmy, Emmy die luisterde naar wat ik vertelde en ook luisterde naar wat ik voelde. Door tekenopdrachten die ik dan kreeg, ging ik steeds meer over mezelf leren. Ik heb daardoor zoveel meer inzicht gekregen over mezelf, wie ik ben, hoe ik ben en hoe het ook anders kan. Het verdriet dat ik heb is oké en mag er ook zijn, maar snap nu beter waar het vandaan komt. Doordat ik mezelf beter heb leren kennen ben ik veranderd naar mijn eigen kinderen, waardoor ik zoveel meer terug krijg.
Emmy heeft ervoor gezorgd dat ik weet dat ik er ook mag zijn, dat ik mijn grenzen weet en deze aangeef en dat ik luister naar mijn gevoel. Jaren lang heb ik dit niet gedaan en dat ging niet meer. Ik heb allemaal mooie zinnetjes hangen die naar aanleiding van een therapie zijn opgeschreven. Deze zinnetjes lees ik nog regelmatig en doen mij goed. Enkele zinnen daarvan zijn: “Ik kies bewust voor mezelf en word daar blij van”. “Het doet er toe wat ik voel”. “Ik geniet het leven met volle teugen”. “Ik zorg goed voor mezelf”.
Ik denk dat deze zinnen al genoeg zeggen. De zon is weer in mezelf gaan schijnen en soms als het even moeilijk word weet ik waar ik naar terug kan grijpen”.

“Lange tijd werd ik in beslag genomen door bepaalde energielekken. Steeds weer tegen dezelfde dingen aanlopen en steeds weer op dezelfde manier mee omgaan. Het inzicht hoe ik er anders mee om zou kunnen gaan ontbrak me.
Via de tekentherapie bij Emmy in Zomerland heb ik dit inzicht wel gekregen en ook gevoeld.
Het mooie van deze manier is dat je zelf gewoon tekent wat je beweegt. Emmy heeft me geholpen met het vertalen hiervan en me ook andere mogelijkheden laten zien.
Tekenen, begrenzen!! Fijn om te doen en wonderlijk om het daarna ook als zodanig te voelen.
Wat bij mij heel goed heeft gewerkt is het “lik op stuk” idee. Je tekent iets en meteen geeft Emmy respons. Dat gaf mij het gevoel dat ik na elke sessie naar huis ging met wat handvatten van: ‘zo hier kan ik wat mee’.
Nu na 10 keer tekentherapie voel ik me veel positiever en vooral meer zichtbaar in het leven staan. Trouwens van tevoren nooit gedacht dat ik in 10 keer zo ver zou komen”.

“Ik was op zoek naar een manier om mijn gevoel meer aan te laten sluiten op mijn rationele manier van denken. Ik liep tegen mezelf aan en ik merkte dat ik er klaar mee was. Rationeel kon ik moeilijkheden prima oplossen, maar omdat ik het zo niet voelde, bleef ik tegen dezelfde moeilijkheden aanlopen. Praten kan ik wel, maar voelen was lastig. Ik heb me altijd fijn gevoeld wanneer ik aan het tekenen was en ik stelde me voor dat tekentherapie wellicht meer voor me zou doen dan praten.
Bij Emmy voelde ik me veilig, ze begeleidde me in het proces om inzicht te krijgen waarom ik tegen bepaalde moeilijkheden aanliep en wat mijn rol daarbij was. Doordat de tekeningen in mijn geheugen gegrift staan met daarbij het bijbehorende gevoel, kan ik steeds makkelijker herkennen wanneer het misgaat en hierop actie ondernemen. Ik heb mede dankzij Emmy een ontwikkeling doorgemaakt, waar ik zo intens blij mee ben!”