“Onze dochter Anna (6 jaar) ging in groep 1 naar Emmy. Dit om te leren stevig op haar eigen benen te staan, haar eigen kwaliteiten te zien en haar eigen grenzen te leren kennen. Dit heeft Emmy op een hele positieve manier aangepakt door gebruik te maken van verschillende tekenopdrachten. Anna ging iedere keer met veel plezier naar Emmy en ze heeft zich mooi ontwikkeld. Anna zit nu goed in haar vel en is klaar voor de middenbouw ”

“Zowel op school als thuis werden we door onze dochter geconfronteerd met onverklaarbaar gedrag. Door school is er bij onze dochter een SiDi-test is afgenomen. Uit deze test blijkt dat ze een ontwikkelingsvoorsprong heeft en sensitief is. De school adviseerde tekentherapie, zo zijn bij Tekenatelier Zomerland terecht gekomen.
We zijn met een dubbele hulpvraag bij Emmy gekomen.
Ten eerste; Herstellen van het zelfbeeld.
Ten tweede; Betere omgang met emoties van verlies en onrecht.
Er kwam vanuit onze dochter nog een hulpvraag; Hoe kan ik beter duidelijk maken wat ik van binnen voel?
Emmy is hiermee aan de slag gegaan. Als eerste een verkenning; wie is onze dochter? Na een aantal sessies heeft Emmy een beeld gekregen van onze dochter en hebben we een ‘tussentijds’ gesprek gehad. Dit gaf inzichten waarmee we ook thuis onze dochter kunnen ondersteunen.
Het eindresultaat is dat we nu een dochter op school en thuis hebben die meer ontspannen is, woorden heeft gekregen bij wat ze denkt en voelt en heeft geaccepteerd dat ze niet in één keer alles perfect hoeft te kunnen.
Wij zijn erg blij met de hulp van Emmy! Ze coacht niet alleen het kind maar ook de ouders.”

“Mijn zoon kwam begon in 2017 met groepstekenlessen bij tekenatelier zomerland. Hij had een roerige schoolperiode achter de rug en zat op een school waar er veel problemen speelde waar hij niet goed mee om kon gaan. Hij was zichzelf als begaafd en gevoelig jongetje kwijt geraakt in het hele proces van passend onderwijs. Hij had angstklachten ontwikkelt en was daarbij somber.
Emmy heeft hem in de individuele sessies laten zien hoe hij weer met zichzelf in contact kon komen en zo hij kwam weer dichterbij zijn gevoel terecht. Hij kreeg daardoor weer plezier in de dagelijkse dingen en ging voor het eerst sinds een lange periode contact niet meer uit de weg.

Emmy heeft veel voor hem betekent in het hele proces en heeft hem vooral de verbinding met zichzelf en wie hij is laten maken. Mijn zoon is geen prater, maar juist door de tekensessies hoefde hij het alleen maar op papier te laten zien. Hierdoor heeft hij in een korte tijd mooie stappen gezet en heeft hij veel nare ervaringen kunnen verwerken en een plekje kunnen geven.”

“Mijn dochter van 8 is bij Emmy geweest. Ze kwam hier omdat ze echte vriendinnen wilde maken. Hiervoor moest ze eerst zichzelf leren kennen. Emmy heeft dit proces fantastisch begeleid. Mijn dochter ging graag naar Emmy en tekende daar over haar gevoelens en gedachtes. Heel fijn te zien wat het haar en ons heeft gebracht. Ze is zelfverzekerder en maakt daardoor makkelijker vriendinnen. Ook ik heb handvaten gekregen hoe ik haar beter kan helpen.”

“Emmy weet de kern te raken van de dingen waarmee jouw kind het moeilijk heeft en te ontdekken wat er achter zit. Ze is deskundig, betrokken en vasthoudend en weet je kind mee te nemen in het zelf krijgen van inzicht en werken aan verbetering. Al werkend, tekenend, schilderend en duidend vindt ze samen met je kind een weg. Ook trekt ze veel tijd uit om inzichten te delen met de ouders en feedback van hen te ontvangen. Voor ons en ons kind, dat bij Emmy kwam om minder last te krijgen van angsten en nachtmerries, is de tekentherapie heel belangrijk geweest. Kortom, een uitstekende therapeut en prachtig dat tekenen en schilderen zo ingezet kan worden”.

“Wij hadden een hulpvraag voor onze dochter, haar beeld van haarzelf was niet positief en dat belemmerde haar op meerdere fronten. In de klas op school vond ze weinig aansluiting, ze zat alleen maar met haar neus in leesboeken en las anderen voortdurend de les. Omdat onze dochter enorm creatief is, dachten wij dat tekentherapie het beste zou werken voor haar. Op die manier kon ze inzichten krijgen, terwijl ze iets deed waar ze zo ontzettend van geniet, namelijk tekenen. En het heeft een positief effect gehad! Ze heeft gaandeweg meer zelfvertrouwen gekregen en maakt meer contact met leeftijdsgenoten. Behalve dat Emmy onze dochter heeft begeleid, zijn wij als ouders meegenomen en hebben tips gekregen hoe wij haar vanuit thuis kunnen begeleiden. Het heeft ook nog eens een positief effect gehad op ons ouderschap en hoe wij deze invullen. Onze dochter is enorm gegroeid, wij als ouders ook! Dank je wel lieve Emmy!”
Dennis en Mandy

“Wat heb ik onze dochter afgelopen jaar, dat ze bij jou kwam, zien groeien. Ze heeft zich ontpopt tot een meisje dat beter naar haar gevoel heeft leren luisteren en dat ook heeft leren uiten. Hierdoor kan ze beter aangeven wat haar dwars zit, kan ze beter voor zichzelf opkomen, durft ze zich kwetsbaarder op te stellen en is ze assertiever. Dankjewel voor het laten groeien van ons lieve, gevoelige meisje! Er zullen zeker nog wel hobbels komen, maar die zullen makkelijker te nemen zijn”.

“Emmy wist precies de juiste snaren te raken die onze zoon nodig had en heeft om zelfstandig zijn weg te gaan. Aan de hand van zijn tekenopdrachten (met diverse technieken) daagde Emmy hem uit met de juiste vragen te stellen/situaties voor te leggen. Maar altijd liet ze hem in zijn waarde. Echt klasse wat er op een speelse manier bereikt werd en is. Onze zoon heeft zijn kracht en vrolijkheid weer teruggevonden. Dank daar voor!”

“Onze oudste dochter ging naar Emmy omdat ze onder andere niet zo goed met haar voeten op de grond stond en niet weerbaar genoeg was. Ze is heel gevoelig en pikt heel snel emoties en gevoelens van anderen om haar heen op. Dankzij de gezellige en mooie tekentherapie-lessen is ze in gaan zien dat ze er mag zijn zoals zij is; dat ze een hele mooie kleur heeft van zichzelf en dat ze die niet hoeft te laten beïnvloeden door een kleur van een ander.
We hebben de tekentherapie inmiddels afgesloten en ze is echt een vrolijker en sterker kind geworden. Ze kan voor zichzelf opkomen en haar grenzen duidelijk aangeven en dat was wat we graag wilden bereiken. Het is echt geweldig dat je dit kunt bereiken met tekentherapie!
Emmy bedankt voor je inzet, begrip en zorgzaamheid” 

“Onze dochter van 11 is heeft door de sessies met Emmy haar eigen kracht gevonden! Naast dat het voor haar heerlijk was om een uur zoveel aandacht te krijgen en iets creatiefs te doen, kon ze tijdens de therapie het geleerde direct in praktijk brengen en dat met Emmy bespreken.Nu is het tijd voor haar om met het geleerde weer verder te gaan, maar het liefst zou ze elke week terug komen!
De therapie geeft je als ouder een goed inzicht in de kracht van je kind en ook hoe je als familie elkaar beter kan aanvoelen.
Bedankt Emmy….voor de positieve hulp!”

“Mijn zoon was gestart met een groepsles voor hoogsensitieve kinderen. Tijdens deze lessen kwam naar voren dat hij wat kwetsbaar en onzeker is en daardoor het ook moeilijk vindt om zijn grenzen aan te geven. We hebben besloten om mijn zoon individueel te laten tekenen. Ontzettend bijzonder dat er uit de tekeningen zoveel informatie te halen valt. Mijn zoon heeft het mede ook door thuissituatie moeilijk. Hij houdt niet van ruzie. Bij Emmy voelt hij zich op zijn gemak en kon hij d.m.v. de tekeningen laten zien wat hem bezig houdt. Erg knap dat hij dit vervolgens ook kon gaan verwoorden. Hij is door de tekentherapie sterker geworden, kan verbaal nu duidelijk maken wat hem dwars zit. Hier ben ik erg blij mee en bij moeilijke momentjes grijpen wij terug naar wat hij bij Emmy heeft geleerd en dat zorgt er weer voor dat hij sneller bij zichzelf komt.”

“Wij hebben onze 8 jarige dochter bij Emmy aangemeld voor de tekentherapie omdat ze helaas thuis veel ruzie heeft mee moeten maken. Hierdoor had ze veel last van onrustgevoelens in haar hele lichaam waardoor ze erg druk was en niet goed om kon gaan met haar boosheid. Door de bezoekjes aan Emmy hebben wij nu een vrolijk en blij kind in huis wat besef heeft gekregen dat ze mag zijn wie ze is. Het is erg fijn om te zien dat het onze dochter nu wel lukt om zowel over positieve als negatieve gebeurtenissen die ze meemaakt en heeft meegemaakt te praten”.

“Na het volgen van de tekentherapie is onze zoon (nu 10) zelfbewuster en staat weer steviger ‘in zijn schoenen’, maar vooral weer het lachende en vrolijke kind, dat hij hoort te zijn. Hij kwam bij Emmy n.a.v. pesten en zijn gevoeligheid. Het was een diepgaand proces voor hem en ook voor ons als ouders, maar ik ben ongelofelijk blij, dat Emmy op het pad kwam.
De werkwijze en inzicht van Emmy vind ik op alle vlaktes zeer professioneel, haar ervaring is enorm! De uitstraling van Emmy geeft iedereen een veilig gevoel  – niet alleen de kinderen.
De schriftelijke verslagen maar zeker de oudergesprekken zijn een verrijking”

“Wij kwamen bij Emmy terecht omdat onze 8 jarige dochter Marit bijna iedere nacht last had van nachtmerries en daar heel angstig van werd. Emmy is een zeer betrokken therapeute, die zelfs bereid was contact op te nemen met school toen dat nodig was. Aan de hand van de door Marit gemaakte tekeningen wist ze de problemen precies te benoemen en heeft ze samen met Marit naar oplossingen gezocht.
Dankzij de tekentherapie van Emmy staat Marit nu veel steviger in haar schoenen. Ze zit veel beter in haar vel en ze heeft geleerd dat ze gewoon mag zijn wie ze is. Mede daardoor zijn haar nachtmerries en angsten zo goed als verdwenen. Marit is er nog lang niet, ze zal nog veel moeten leren, maar dankzij de hulp van Emmy heeft ze een heel belangrijke stap in de goede richting gemaakt, iets waar wij heel dankbaar voor zijn!”

“Na een ruim een half jaar intensieve samenwerking met Emmy zijn de driftbuien bij onze dochter verdwenen en hebben we onze vrolijke dochter weer terug”. Een vader.

“Mijn dochter had problemen op school en in de thuissituatie. Op school blokkeerde ze wanneer er druk op haar werd gelegd. Ze voelde zich niet veilig in de klas waarin zij zat. In de thuissituatie had ze veel ruzie met haar zus en ouders. Ze voelde zich niet gehoord of begrepen.
Mijn dochter heeft een periode individuele tekentherapie gehad. Dit is nu gestopt. Deze therapie heeft ervoor gezorgd dat mijn dochter beter in haar vel zit. Ze begrijpt beter wat ze voelt, kan dit vertellen aan anderen. Hierdoor is ze rustiger, ontwikkelt weer zelfvertrouwen en haar zelfbeeld is positief. Op school kan ze weer meekomen met de klas.
Mijn dochter is een gevoelig meisje. Dit staat haar nu niet meer in de weg, maar is een mooie karakter eigenschap.”

“Onze dochter zat vorig jaar in groep 8, wilde niet naar school en liep vast op sociaal vlak, het liefst bleef ze alleen maar thuis samen met haar moeder.
We hebben de hulp in geroepen van Emmy om haar sociaal sterker te maken, ver voor dat ze naar het middelbaar zou gaan. Een jaar lang zijn ze samen bezig geweest met als resultaat dat dochterlief in september jl fluitend naar haar eerste schooldag op haar nieuwe school vertrok, met een grote grijns weer thuis kwam en riep dat ze nog nooit zo’n leuke schooldag had gehad! Die grijns en vrolijkheid om naar school te gaan is tot op de dag van vandaag nog steeds aanwezig.”

“Ik, maar dat moet natuurlijk zijn wij,zijn heel blij met het resultaat. Ik ben ook blij dat ik het “enge”  onbekende (….tekentherapie) niet uit de weg ben gegaan. Er loopt een andere dochter in huis. Ik zie dat ze enorm is gegroeid in haar hele doen en laten. Ze daagt  mij op een positieve manier uit.  Ik merk dat ik met haar op een hele andere manier ben aan het omgaan en hoop dat daardoor “de zon” (….de invloed van de vader) een evenwichtige plaats in haar dagelijkse leven krijgt. De valkuil heb ik ondertussen wel ontdekt, wat lekker loopt behoeft geen aandacht, maar gelukkig geven haar huidige reacties daar geen mogelijkheden voor. Er staat namelijk een olifant (……..het symbool van dit meisje in haar kracht)!”          Een vader.

“Onze dochter (toen 9 jaar) is in december 2012 naar tekentherapie bij Emmy Verkerke gegaan, nadat wij een advertentie in Het Kanaal hadden gelezen in een periode waarin het met onze dochter niet zo goed ging. Zij zat niet goed in haar vel, werd erg snel boos en kon weinig hebben. Dit gedrag resulteerde in veel ruzie, thuis en op school. Vrij snel nadat zij bij Emmy in therapie was zagen wij resultaat, het ging weliswaar met kleine stapjes, maar dat is alleen maar goed. Ook wij als ouders hebben altijd open gestaan (en nog steeds) voor verandering. Dat betekent dat wij in bepaalde situaties ook anders zijn gaan reageren, mede door de fijne evaluatiegesprekken die wij tussentijds met Emmy hadden. Door zich mondeling en op papier te leren uiten is onze dochter anders in het leven gaan staan, waardoor ze een stuk meer zelfvertrouwen heeft gekregen en meer verantwoordelijkheid durft te nemen. Wij zijn ontzettend blij met deze grote stap en zijn Emmy eeuwig dankbaar voor haar hulp!”

“De overstap van groep 2 naar groep 3 was groot voor onze jongste dochter. Lezen was moeilijk en ze kon niet meekomen met haar klasgenoten. Ze wilde vooral niet anders zijn en toen haar spelling werk werd afgestemd op haar tempo kon ze dat niet accepteren. Het lukte ons niet om daar met haar over te praten. Ze werd boos, verdrietig en trok zich terug in haar kamer, het liefst nog onder haar dekbed. Dan liet ze ons niet toe om haar te troosten. Niemand begreep haar, zei ze.Haar eczeem vlamde steeds erger op in die periode.
We zochten naar een manier waarop zij zich kon uiten en onbewust aan de slag kon met haar emotie. Door middel van tekeningen en de uitleg van Emmy hierover kregen wij ook meer inzicht in haar beleving/zijn. En tijdens deze evaluatiegesprekken gaf Emmy tips om haar te benaderen.
In de afgelopen periode is zij gegroeid als kind en kan zij haar emotie mondeling uiten. Wij begrijpen haar beter en dat voelt ze ook. Ze is meer in balans en ook haar eczeem is momenteel rustig. Ze accepteert haar “dyslexie”, maar blijft de lat hoog leggen.
Ze wilde niet altijd naar Emmy toe, omdat Emmy naast het tekenen zoveel vragen stelt. Maar als ze geweest was vond ze het altijd fijn en ze vind Emmy heel erg lief.
Voor nu is het even klaar, maar als ze uit haar evenwicht mocht raken weet ik wie haar kan ondersteunen bij haar ontwikkeling in deze “moeilijke” fases”. Emmy Bedankt!

“Onze zoon kwam uit school met enorme boze buien. Hij blufte en schreeuwde van zich af omdat hij niet kon accepteren dat hij dingen minder goed kon. Zijn zelfbeeld werd steeds kleiner. Toen hebben we gekozen voor tekentherapie om hem te leren omgaan met zijn hooggevoeligheid en prikkelverwerking. Maar ook om te leren omgaan met dingen die hij moeilijk vindt.

Bij Emmy kwam hij ook dingen tegen die hij lastig vond, die hij liever wilde vermijden. Maar door dit voor hem te verwoorden, lukte het hem om grip te krijgen op zijn gevoelens. Zo ontdekte hij samen met Emmy zijn ‘sterke ik’. Diep van binnen zit een ‘sterke ik’ die groot wordt als hij moeilijke situaties overwint en klein als je er voor weg loopt. Wat een doorbraak en hoe groeide hij door deze wetenschap. Hij maakte een tastbaar symbool van zijn ‘sterke ik’. Deze staat op zijn bureau of ligt soms ineens in zijn bed. Hij weet nu heel goed dat de kracht in hem zelf zit, maar hij heeft het zo af en toe nodig om moed te verzamelen.
Verder merkten wij dat door de gesprekken met onze zoon, Emmy en met elkaar, wij veel beter instaat zijn om te gaan met zijn hooggevoeligheid en de wisselwerking in het gezin. Heel blij en dankbaar zijn we dan ook dat Emmy op ons pad kwam”.

“Onze zoon kwam bij Emmy omdat hij erg vluchtte voor moeilijke en enge dingen. Hij had een enorme faalangst. Op school werkte hij niet meer.  Hij vertelde niet dat hij dingen moeilijk vond of eng en vroeg al helemaal geen hulp, maar vluchtte. Emmy heeft hem geleerd om toch de uitdaging aan te gaan. Ze liet hem tekenen hoe trots je je voelt als het dan toch lukt. Dit deed ze door middels van een prachtig helend verhaal over een dino die niks durfde te proberen. Maar ook door andere tekeningen.
Wat erg indrukwekkend was hoe hij tekende over de vulkaan in zijn buik die ontplofte als hij gefrustreerd was en hoe ze die hebben geblust.
Inmiddels gaat onze zoon iedere dag huppelend naar school. Heeft zijn werk af, durft hulp te vragen en te geven. Staat met beide benen op de grond.
Thuis hebben we geen vulkanen meer, maar een heel wijs kind die hele wijze dingen zegt. Waar ook wij als ouders nog wat van kunnen leren, en dat doen we, samen met onze kinderen elke dag weer”.
Emmy bedankt!

“Onze zoon Kai is een hoog sensitief kind die moeite had met de hoeveelheid prikkels om zich heen. Dit maakte hem heel kwetsbaar. Hij kon zich woordelijk niet goed uit te drukken. Zodra hij kenbaar maakte wat hij wilde vertellen, waren deze klanken maar zachtjes en moeizaam te horen. Hij huilde veel en zocht veel troost. Hij creëerde voor zichzelf een veilige binnenwereld, met als setting zijn slaapkamer en zijn beren in de hoofdrol. Ik heb Emmy gevraagd hem te helpen assertiever en bewuster te maken. Kai was een `ei zonder schaal`, een mooi metafoor die zij uitsprak na de eerste sessie. Nu, na 2 x 6 individuele lessen inclusief `huiswerk` is Kai gerijpt. Hij is weerbaarder en zoveel meer in balans dan een aantal maanden geleden. Kai voelt zich zichtbaar en hoorbaar gelukkiger en heeft geen zorgen meer, zoals hij dat zelf zegt. De verandering in zijn psychische gesteldheid heeft ook een positieve uitwerking op zijn fysieke weerstand. Zijn Eczeem gevoelige huid is rustiger dan ooit!”

“Kris is 11 jaar oud en zit in groep 8. Toen ik Emmy’s hulp vroeg was Kris emotioneel uit balans. Hij overschreeuwde zichzelf; hij sprak veel en vooral hard. Alle emoties uitte hij maximaal en buiten het feit dat wij als gezin daar moeite mee hadden, vroeg hij zelf ook om een manier om zijn hoofd wat rustiger te krijgen. “het is altijd zo druk in mijn hoofd”. Kris is inmiddels klaar met zijn sessie bij Emmy en heeft een map vol tekeningen meegekregen. Hij noemt het zijn “Kluis”. Hierin zitten tekeningen in die hij samen met Emmy, maar ook zelfstandig heeft gemaakt. Een wereld vol kleur en emoties, die hij vol trots aan ons heeft laten zien. Zijn “kluis” is een beeld die Kris aandroeg voor het visualiseren van zijn gevoelswereld. Hij weet nu zijn emoties te doseren door zijn kluis gelijkmatiger te openen en te sluiten. Kris is zich nu veel meer bewust van zijn gedragingen en wat voor invloed dit kan hebben op zichzelf en zijn omgeving. Met als resultaat dat Kris nu geen karikatuur meer is van zichzelf, maar zich durft te laten zien zonder noodzakelijke uitvergrotingen. Ook kreeg Kris een prachtig boekje die Emmy speciaal voor hem geschreven heeft. Dit verhaal is gebaseerd op de gesprekjes die zij heeft gehad met Kris tijdens de sessies. Een prachtig boekje wat we zo nu en dan nog wel eens pakken. Dit boekje is een eye-opener geweest voor het hele gezin. Niet alleen Kris is zich meer bewust geworden van zijn gedragingen ook zijn broertjes en wij als ouders zijn hierin meegegaan.

Gesterkt en vol zelfinzicht gaat Kris straks naar de middelbare school.. zo’n kado wil je ieder kind toch geven!”

Ida en Jeroen Stout

“Het fijne van tekentherapie is dat ons  kind, weer kind kon zijn. De pure aandacht, een uur lang, maakte dat onze zoon weer in zichzelf ging geloven. In de opdrachten die Emmy met de kinderen doet zit geen goed of fout. Het is zoals het is. Ben je er niet blij mee dan maken we er iets van dat je wel mooi vindt. Het eind resultaat was een vrolijk, blij kind dat trots als een pauw naar huis ging met een map vol tekeningen en een doosje met complimenten. Hij is blijven tekenen bij Emmy maar dan in een groepje. Dit was een schot in de roos. Hij kende de plaats, en de opdrachten, hij wist dat alles goed was, hij kon zichzelf zijn! Nog regelmatig gaat het doosje open en zegt hij “hier wordt ik zo blij van”.

Als ouders hebben wij het fijn gevonden dat er iemand was waar we mee konden praten over zoon zonder dat er een etiket op hem werd gedrukt. We kregen adviezen en mochten altijd mailen met vragen. Emmy luistert en vraagt door, als je kind in therapie gaat, ga je ook met jezelf aan de slag. Dit hebben wij als erg prettig en leerzaam ervaren. De investering is het waard er is weer rust in ons gezin..”

“Tekenatelier Zomerland is een fijne groeiplek, waar je gevoed wordt door mooie kleuren, geïnspireerd wordt door vormen en gesterkt wordt door teken- en schildertechnieken die bij je passen. Emmy voelt feilloos aan waar je energiesysteem behoefte aan heeft. Altijd weer lekker in je vel naar huis.
Dank je wel Emmy voor alle  mooie groeimomenten die we, dankzij jou, hebben mogen beleven”. Rosa en Barbara Laan

“Onze zoon  Bas van 13 jaar kreeg aan het begin van zijn brugklasperiode paniekaanvallen. Het gevolg was dat hij door deze angst niet meer naar school wilde en kon.  Naast de door de kinderarts aanbevolen cognitieve gedragstherapie zijn we gaan kijken wat meer nodig was. Bas had eerder bij Emmy succesvol Cesartherapie en ‘rustgevende’ schilderlessen gevolgd. Reden om contact met Emmy te leggen voor ontspanningsoefeningen. Emmy kon die aanbieden in combinatie met tekenen, de tekentherapie. Bas volgt deze therapie nu met succes en veel plezier. Hij gaat weer naar school, voelt zich steeds sterker worden en krijgt stap bij stap zijn zelfvertrouwen weer terug. Na elke sessie komt hij ontspannen thuis. Ook de ontspanningsoefening die hij thuis doet zijn prettig. Emmy voelt Bas goed aan en geeft hem een veilig  en vertrouwd gevoel. Het is mooi te zien wat zij uit zijn tekeningen haalt en wat ze er vervolgens met Bas maar ook met ons als ouders mee doet. Het is beslist niet zweverig integendeel het sluit prima aan bij de behandelwijze van de kinderarts en de cognitieve gedragstherapie”.

“Ons zoontje van 4 had veel moeite met naar school gaan. Vaak huilen en bang dat mama niet meer terug zou komen. Dit duurde best wel een lange tijd. Ook het afscheid nemen van mama was niet altijd makkelijk waardoor er voor hem niet veel plezier was in het naar school gaan. Via tekentherapie is er een hoop bereikt. Hij gaat nu naar school zonder te huilen en zich angstig te voelen. Ons zoontje legt zijn emoties nu ook meer in het tekenen. Wij vinden dit een hele vooruitgang en zijn blij dat wij via Emmy de tekentherapie konden volgen.”